You can have it all. Just not all at once. -Oprah Winfrey

Akin =)

Hindi mo ko kailangang intindihin.